INFORMACIJA DĖL ĮSIPAREIGOJIMO VYKDYMO DEKLARUOTI METINĘ GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJĄ (FR0001)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr.XII – 1215 pakeitimo 22 straipsniu.

Prašome ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyti ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001) už kalendorinius 2020 metus. Deklaracijas pildo pagrindinis nuomininkas ir visi su juo laikiname būste gyvenamąją vietą deklaravę pilnamečiai šeimos nariai (jei tokių yra). Laikino būsto nuomininkai, iki nurodytos datos nedeklaravę turto, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo ir, kaip praradę teisę į paramą būstui, iš laikino būsto iškeldinami.

Visus atsakymus dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos FR0001 informaciją galite rasiti čia.