Veikla, veiklos kryptys

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ vykdo funkcijas susijusias su Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo viešųjų paslaugų teikimu, Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų bendrųjų objektų administravimu ir technine priežiūra.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos kryptys
 • sutarčių su nuomininkais sudarymas Savivaldybės vardu pagal priimtus savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių apskaitos vykdymas;
 • socialinio būsto nuomininkų duomenų bazės tvarkymas, naudojantis kompiuterinėmis informacinėmis sistemomis;
 • sąskaitų faktūrų formavimas, spausdinimas, išsiuntimas;
 • nuomos mokesčio surinkimas Įstaigos sąskaitoje ir pervedimas į Savivaldybės biudžetą;
 • nuomos mokesčio išieškojimo organizavimas – prevencinio darbo su nemokiais nuomininkais vykdymas, pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo ir (arba) ieškinių teismams reiškimas bei atstovavimas teisme dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo;
 • dokumentų ieškiniams parengti dėl asmenų iškeldinimo iš butų teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas Savivaldybės administracijai, iškeldinimo procedūrų pagal priimtus teismų sprendimus organizavimas;
 • gyvenamųjų patalpų techninės būklės inventorizavimas, metinių planų patalpų remontui sudarymas, lėšų remonto darbams planavimas;
 • gyvenamųjų patalpų remonto darbų techninės priežiūros vykdymas;
 • dokumentų, teikiamų apmokėjimui už rangovų atliktus socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų remonto darbus nustatyta tvarka tikrinimas, derinimas ir pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • avarinių situacijų socialinio fondo butų inžineriniuose tinkluose ir įrengimuose likvidavimas;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų vykdymas;
 • bendradarbiavimas su elektros, šilumos energijos, dujų ir vandens tiekėjais, komunalinių paslaugų tiekėjais ir daugiabučių namų administratoriais, socialinę paramą teikiančiomis įstaigomis visais su socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuoma susijusiais klausimais;
 • informacijos apie tuščias gyvenamąsias patalpas rinkimas, šių patalpų apsaugos iki remonto ir išnuomojimo užtikrinimas;
 • ataskaitų apie Įstaigos veiklos rezultatus bei informacijos socialinio būsto nuomos klausimais pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • skundų Įstaigos kompetencijos klausimais priėmimas, nagrinėjimas ir atsakymų rengimas.