Asmenų aptarnavimas

Viešojoje įstaigoje „Klaipėdos butai“ asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

Asmenų prašymai, pareiškimai, skundai ir pasiūlymai gali būti siunčiami adresais