Apie įstaiga

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ įsteigta 2007 m. sausio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-12 ir įregistruota 2007 m. vasario 9 d Juridinių asmenų registre. Šiuo metu įstaigoje dirba devyni darbuotojai.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ misija ir tikslas – teikti Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos viešąsias paslaugas ir vykdyti Klaipėdos miesto savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos uždaviniai

  • Savivaldybės, kaip gyvenamųjų patalpų savininkės, interesų gauti nustatyto dydžio nuompinigius, patenkinimas;
  • Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymų už teikiamas paslaugas kontrolė bei viešojo intereso – nuomoti gyvenamąsias patalpas tiems asmenims, kurie sąžiningai atsiskaito už teikiamas paslaugas ir nuomą bei naudoja suteiktas jiems nuomos pagrindais gyvenamąsias patalpas pagal paskirtį, užtikrinimas;
  • Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės inventorizavimas ir tinkamos tuščių ir nuomojamų gyvenamųjų patalpų techninės būklės užtikrinimas.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ struktūra

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ valdyba

  • Valdybos pirmininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr. patarėjas Deividas Petrolevičius nuo 2020 m. vasario mėn. 28 d.
  • Valdybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė nuo 2020 m. vasario mėn. 28 d.
  • Valdybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Gabrielaitienė nuo 2020 m. vasario mėn. 28 d.