Apie įstaiga

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ įsteigta 2007 m. sausio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-12 ir įregistruota 2007 m. vasario 9 d Juridinių asmenų registre. Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ misija ir tikslas – teikti Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos viešąsias paslaugas ir vykdyti Klaipėdos miesto savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos uždaviniai

 • Savivaldybės, kaip gyvenamųjų patalpų savininkės, interesų gauti nustatyto dydžio nuompinigius, patenkinimas;
 • Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymų už teikiamas paslaugas kontrolė bei viešojo intereso – nuomoti gyvenamąsias patalpas tiems asmenims, kurie sąžiningai atsiskaito už teikiamas paslaugas ir nuomą bei naudoja suteiktas jiems nuomos pagrindais gyvenamąsias patalpas pagal paskirtį, užtikrinimas;
 • Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės inventorizavimas ir tinkamos tuščių ir nuomojamų gyvenamųjų patalpų techninės būklės užtikrinimas.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos kryptys
 • sutarčių su nuomininkais sudarymas Savivaldybės vardu pagal priimtus savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių apskaitos vykdymas;
 • socialinio būsto nuomininkų duomenų bazės tvarkymas, naudojantis kompiuterinėmis informacinėmis sistemomis;
 • sąskaitų faktūrų formavimas, spausdinimas, išsiuntimas;
 • nuomos mokesčio surinkimas Įstaigos sąskaitoje ir pervedimas į Savivaldybės biudžetą;
 • nuomos mokesčio išieškojimo organizavimas – prevencinio darbo su nemokiais nuomininkais vykdymas, pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo ir (arba) ieškinių teismams reiškimas bei atstovavimas teisme dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo;
 • dokumentų ieškiniams parengti dėl asmenų iškeldinimo iš butų teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas Savivaldybės administracijai, iškeldinimo procedūrų pagal priimtus teismų sprendimus organizavimas;
 • gyvenamųjų patalpų techninės būklės inventorizavimas, metinių planų patalpų remontui sudarymas, lėšų remonto darbams planavimas;
 • gyvenamųjų patalpų remonto darbų techninės priežiūros vykdymas;
 • dokumentų, teikiamų apmokėjimui už rangovų atliktus socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų remonto darbus nustatyta tvarka tikrinimas, derinimas ir pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • avarinių situacijų socialinio fondo butų inžineriniuose tinkluose ir įrengimuose likvidavimas;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų vykdymas;
 • bendradarbiavimas su elektros, šilumos energijos, dujų ir vandens tiekėjais, komunalinių paslaugų tiekėjais ir daugiabučių namų administratoriais, socialinę paramą teikiančiomis įstaigomis visais su socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuoma susijusiais klausimais;
 • informacijos apie tuščias gyvenamąsias patalpas rinkimas, šių patalpų apsaugos iki remonto ir išnuomojimo užtikrinimas;
 • ataskaitų apie Įstaigos veiklos rezultatus bei informacijos socialinio būsto nuomos klausimais pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • skundų Įstaigos kompetencijos klausimais priėmimas, nagrinėjimas ir atsakymų rengimas.

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ struktūra

 

Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ valdyba

 • Valdybos pirmininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas Deividas Petrolevičius nuo 2021 m. gegužės mėn. 25 d.
 • Valdybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė nuo 2021 m. gegužės mėn. 25 d
 • Valdybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio būsto skyriaus vedėja Lina Murauskienė nuo 2021 m. gegužės mėn. 25 d.